Sosyal Sorumluluk

Her sene gereçekleştridiği sosyal sorumluluk projlerini belirlerken Cavo ‘nun dikkat etttiği temel husus, içinde bulunduğu topluma katkı sağlayabilmek ve özellikle gelecek olarak görünen gençlere ve eğitim kurumlarına destek olabilmektir. Cavo temel olarak aşağıdaki başlıklarda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin çerçevesini çizer;

  • Üniversite yarış takımları sponsorlukları
  • Doğu illerine kışlık malzeme yardımları
  • Milli takım oyuncularına destek
  • Çalışan ve ailelerine gerek tıbbi gerek eğitim anlamında çeşitli destekler.

Sosyal Sorumluluk